Put & Take-kort erfordras av alla fiskare! Även av ortsbor och ungdom under 15 år.
I övriga ej förbudslagda vatten fiskar ungdomar under 15 år gratis i målsmans sällskap om denne har giltigt fiskekort.

Retjärn. Vanligt kort max 4 fiskar/dygn. Endastflugspö                                          
Vedhögtjärn. Hyr och betalfiske.
      
Trollingfiske i Tisjön max 10 spön/båt.

Put & Take-kort      
Sätertjärn – rött kort
Mobergstjärn – grönt kort
Gråhedsdammen – vitt kort
Fisket får utövas med endast ett spö per kort.
Max 3 fiskar per kort

Öppet kl 07.00-22.00

Årskort boende/skriven i Lima, kontakta kassör på:
info kommer.

Styrelsen
Lima Fiskevårdsområdesförening

MAIL: run.mar@hotmail.com
Tips och annat bra att veta/ändra tas tacksamt emot på min mail!cf@caveoutdoor.se
Välkommen till Lima fiskevårdsområde

Lima fiskevårdsområde ligger i Malung-Sälen kommun. Fiskekortsområdet är stort, det sträcker sig från Lima i söder upp till Rörbäcksnäs i norr. Limas området gränsar till Transtrands Fvo som bla. Sälen tillhör. Här finner du över 100 olika vatten som är utmarkerade på fiskekartan, det mesta fisket är i tjärnar och sjöar men även mindre åar och Västerdalälven rinner genom området. Det fiskas efter många olika arter, det finns både öring, röding, harr, regnbåge, abborre och gäddfiske.
Välkomna hit och vi hoppas du ska trivas här.
Förbud och begränsningar        

Öring är fridlyst i strömmande vatten tiden 15/9-31/12
samt i sjö och sel inom ett avstånd av 300m från deras respektive till och frånlopp.

Fiskeförbud i följande vatten:
Fiskeförbud 1/9 - 30/11 i #58 Stora Efretjärn, #12 Skärtjärn, #23 Torrvedstjärn och #34 Digerbergtjärn.

vid utsättning kan vatten stängas, se info vid vattnen.

Minimum mått Öring och röding 25 cm. Harr 30 cm.

Put & Take vatten. (Max 3 fiskar per kort, fiske mellan kl 07.00-22.00)

En fångstbegränsning på max 5 fiskar/kort/dygn av öring, röding, harr (ädelfisk) gäller i samtliga vatten.

Fisket får utövas med endast ett spö per kort. (gäller ej trolling i Tisjön)

Allt fiske sker på egen risk!

Följ allmänna regler och visa hänsyn, ta med sopor/skräp hem.

Om du ska elda, elda endast på avsedda platser. Ibland råder eldningsförbud, - sök information!

Närsjön har motorbåtsförbud (gäller även elmotor)

Båtuthyrning          

Handikappbryggor   #53 Råtjärn och #58 Efretjärn

Styrelsen
Lima Fiskevårdsområdesförening